R&D projecten

website element

Onderzoekstrajecten

RSP Technology voert samen met opdrachtgevers onderzoekstrajecten uit naar toepassing en optimalisatie van legeringen geproduceerd via het meltspinning proces. Hiervoor heeft de opdrachtgever veelal op exclusieve basis de beschikking over een deel van de productie capaciteit.

In met name het traject van exclusief materiaal tot eindproduct is de inbreng van de opdrachtgever essentieel voor een succesvolle markt introductie. Alleen de opdrachtgever kent de specifieke eisen van het eindproduct en levert de hiervoor benodigde input voor een gezamenlijk succes. RSP Technology werkt in Research projecten samen met een groot aantal wereldwijd opererende multinationals actief in Automotive, Aerospace & Defence.

Ontwikkeling LTE legering AlSi80

Ontwikkeling van een AlSi80 legering voor de industriële productie van Wafers voor de LED industrie. Met deze Wafers kunnen hoog rendement LED lampen worden gefabriceerd die een hoge lichtopbrengst met een lager energieverbruik combineren.

RSP Technology werkt in dit project samen met R-Lab en de Rijksuniversiteit Groningen.

Logo EUDit project wordt/is medegefinancierd door de Europese Gemeenschap, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Groningen, Innovatief Actieprogramma Groningen-3Logo IAG