RSP Legeringen

website element

RSP legeringsvormen

RSP legeringen zijn beschikbaar als flakes, billets, staven en andere extrudeerbare vormen. Verdere bewerking kan plaatsvinden door onder meer smeden, machinale bewerking, buigen en anodiseren.
RSP Technology produceert een aantal standaard legeringen die volgens klantspecificaties worden bewerkt en afgeleverd. Bekijk de beschikbare legeringen.

Unieke eigenschappen
Dankzij de unieke meltspinning techniek van RSP Technology, vertonen RSP legeringen eigenschappen en kenmerken die de begrenzingen van conventionele legeringen ver overstijgen. Dit komt door de fijnere microstructuur en de grote flexibiliteit bij het legeren van de materialen.

Legeringsvormen

van links naar rechts:
RSP lint, RSP flakes, RSP extrusie profiel